Site icon Thiết bị làm mềm nước cứng- Thiết bị lọc nước cho gia đình, doanh nghiệp

ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ

Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ

ANSI – The American National Standards Institute Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân giám sát việc phát triển các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, hệ thống và nhân sự tại Hoa Kỳ. Tổ chức cũng phối hợp các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với các tiêu chuẩn quốc tế để các sản phẩm của Hoa Kỳ có thể được sử dụng trên toàn thế giới.

ANSI công nhận các tiêu chuẩn được phát triển bởi đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn khác, cơ quan chính phủ, nhóm người tiêu dùng, công ty và những người khác. Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các đặc tính và hiệu suất của sản phẩm là nhất quán, mọi người sử dụng các định nghĩa và thuật ngữ giống nhau và các sản phẩm được kiểm tra theo cùng một cách. ANSI cũng công nhận các tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm hoặc nhân sự phù hợp với các yêu cầu được xác định trong các tiêu chuẩn quốc tế.

Trụ sở chính của tổ chức đặt tại Washington DC, văn phòng hoạt động của ANSI đặt tại Thành phố New York . Ngân sách hoạt động hàng năm của ANSI được tài trợ bởi việc bán các ấn phẩm, hội phí và lệ phí, dịch vụ công nhận, các chương trình tính phí và các chương trình tiêu chuẩn quốc tế.

Lịch sử hình thành ANSI

ANSI rất có thể được thành lập ban đầu vào năm 1918, khi năm hiệp hội kỹ thuật và ba cơ quan chính phủ thành lập  American Engineering Standards CommitteeỦy ban Tiêu chuẩn Kỹ thuật Hoa Kỳ (AESC). Năm 1928, AESC trở thành American Standards AssociationHiệp hội Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (ASA). Năm 1966, ASA được tổ chức lại và trở thành United States of America Standards Institute – Viện Tiêu chuẩn Hoa Kỳ (USASI). Tên hiện tại đã được thông qua vào năm 1969.

Trước năm 1918, năm hiệp hội kỹ thuật thành lập sau:

Từng là thành viên của  United Engineering Society – Hiệp hội Kỹ thuật Thống nhất (UES). Theo lệnh của AIEE, họ đã mời các Bộ Quốc phòng, Hải quân của chính phủ Hoa Kỳ (được kết hợp vào năm 1947 để trở thành Bộ Quốc phòng hoặc DOD) và Thương mại tham gia thành lập một tổ chức tiêu chuẩn quốc gia.

Theo Adam Stanton, thư ký thường trực đầu tiên và là người đứng đầu nhân viên vào năm 1919, AESC bắt đầu như một chương trình đầy tham vọng chứ không phải là một chương trình khác. Nhân viên trong năm đầu tiên bao gồm một giám đốc điều hành, Clifford B. LePage, người được cho mượn từ một thành viên sáng lập, ASME. Ngân sách hàng năm là 7.500 đô la được cung cấp bởi các cơ quan sáng lập.

Năm 1931, tổ chức này (đổi tên thành ASA năm 1928) trở thành trực thuộc Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), được thành lập vào năm 1904 để phát triển các tiêu chuẩn điện và điện tử.

Thành viên của ANSI

Thành viên của ANSI là các cơ quan chính phủ, tổ chức, cơ quan học thuật và quốc tế và các cá nhân. Tổng cộng, Viện đại diện cho lợi ích của hơn 270.000 công ty và tổ chức và 30 triệu chuyên gia trên toàn thế giới.

Xử lý

Mặc dù bản thân ANSI không phát triển các tiêu chuẩn, nhưng Viện giám sát việc phát triển và sử dụng các tiêu chuẩn bằng cách công nhận các thủ tục của các tổ chức phát triển tiêu chuẩn. Chứng nhận ANSI biểu thị rằng các thủ tục được sử dụng bởi các tổ chức phát triển tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu của viện về tính cởi mở, cân bằng, đồng thuận và đúng quy trình.

ANSI cũng chỉ định các tiêu chuẩn cụ thể là Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, hoặc ANS, khi Viện xác định rằng các tiêu chuẩn được phát triển trong một môi trường bình đẳng, dễ tiếp cận và đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan khác nhau.

Các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện giúp thị trường nhanh chóng chấp nhận các sản phẩm đồng thời nêu rõ cách cải thiện độ an toàn của các sản phẩm đó để bảo vệ người tiêu dùng. Có khoảng 9.500 Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ mang ký hiệu ANSI.

Quy trình Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ ANSI bao gồm:

Hoạt động quốc tế ANSI

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành các tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ, ANSI thúc đẩy việc sử dụng các tiêu chuẩn Hoa Kỳ trên phạm vi quốc tế, ủng hộ các vị trí kỹ thuật và chính sách của Hoa Kỳ trong các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đồng thời khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm tiêu chuẩn quốc gia khi thích hợp.

Viện là đại diện chính thức của Hoa Kỳ cho hai tổ chức tiêu chuẩn quốc tế lớn, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), với tư cách là thành viên sáng lập, và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), thông qua Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ (USNC). ANSI tham gia vào gần như toàn bộ chương trình kỹ thuật của cả ISO và IEC, đồng thời quản lý nhiều ủy ban và phân nhóm chính. Trong nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ được chuyển sang ISO và IEC, thông qua ANSI hoặc USNC, nơi chúng được chấp nhận toàn bộ hoặc một phần như các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO và IEC như các tiêu chuẩn của Mỹ đã tăng từ 0,2% vào năm 1986 lên 15,5% vào tháng 5 năm 2012.

Nguồn Wikipedia

Exit mobile version