WQA Water Quality Association

Hiệp hội chất lượng nước Mỹ WQA

WQA là gì?

WQA hay Water Quality Association là Hiệp hội chất lượng nước là một hiệp hội thương mại có trụ sở tại Illinois đại diện cho ngành xử lý nước dân dụng, thương mại, công nghiệp và cộng đồng ở Hoa Kỳ.  Nó có hơn 2.500 thành viên bao gồm cả nhà sản xuất cũng như các đại lý / nhà phân phối thiết bị.

Hiệp hội chất lượng nước được thành lập vào năm 1974 từ sự hợp nhất của hai hiệp hội thương mại, Hiệp hội điều hòa nước cuốc tế, đại diện cho các đại lý xử lý nước và Tổ chức điều hòa nước chủ yếu bao gồm các nhà sản xuất thiết bị xử lý nước.

WQA đại diện cho toàn bộ ngành công nghiệp xử lý nước nhằm xử lý nước cho cả khu dân cư và thương mại / công nghiệp. Water Quality Research Foundation hay Quỹ nghiên cứu chất lượng nước

Quỹ nghiên cứu chất lượng cước (WQRF) – trước đây là Hội đồng nghiên cứu chất lượng nước (WQRC), được thành lập vào năm 1949 như một bộ phận của WQA để thay mặt cho Hiệp hội chất lượng nước với tư cách là một tổ chức nghiên cứu độc lập và được công nhận trên toàn cầu.

Mục tiêu chính của WQRF là tiến hành và tài trợ cho nghiên cứu khoa học và giáo dục cho ngành cải thiện chất lượng nước. WQRF hiện đang tài trợ cho nhiều nghiên cứu tác động tích cực đến sự thay đổi lập pháp.

Chương trình Con dấu vàng

Chương trình Chứng nhận sản phẩm Con dấu vàng của Hiệp hội chất lượng nước được American National Standards Institute hay Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Standards Council of Canada – Hội đồng tiêu chuẩn Canada (SCC) công nhận để kiểm tra và chứng nhận sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm cả những tiêu chuẩn do NSF International công bố.

Giáo dục WQA Water Quality Association

WQA cũng cung cấp chương trình giáo dục thông qua Chương trình chứng nhận chuyên nghiệp, được chấp nhận như một tiêu chuẩn cho các chuyên gia xử lý nước. Trong đó bao gồm Certified Water-treatment Representative – Đại diện xử lý nước được chứng nhận (CWR) và Certified Water Specialist – Chuyên gia nước được chứng nhận (CWS), với chứng nhận cấp độ nâng cao; Master Water Specialist – Chuyên gia nước thạc sĩ (MWS).

Chương trình Bền vững

Chứng nhận Bền vững của WQA là chương trình chứng nhận môi trường duy nhất được ANSI công nhận trong ngành nước uống. Dấu chứng nhận Bền vững giúp các nhà bán lẻ và người tiêu dùng nhận ra các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành về các thông lệ tốt nhất được công nhận về tính bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nó giúp cho thấy rằng sản phẩm an toàn cho cả con người và trái đất.

Nguồn wikipedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0942.868.979